آیکون ها

جود نیوز وضع اکثر من ۱۶۴۰ ایکونه مستخدمه فى الویب یمکن استخدام جمیع الاحجام التى تناسبک وجمیع الالوان التى تحب ان تضعها ویمکنک رفع ایکونه خاصه بک ان اردت ذلک , فقد قام جود نیوز باضافه المزید من الایکونات المستخدمه فى اشهر المجالات واعتقد ان هذا شیء ممیز من جود نیوز.

أیکونه فى دائره

أیکونات فى مربع ذات حواف دائریه

أیکونات فى مربع

أیکونات بدون خلفیه

تخصیص الوان

قائمه ایکونات کامله

Font Awesome

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-18-16

Enotype

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-17-28

Brankic 1979

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-15-45

Linecons

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-19-17

Steadysets

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-20-00

Momizat – we just collect it from other free open source icons lists

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-15-00

قالب خبری پریمیوم خبر خوب ، طراحی و پشتیبانی تیم پرو استایل | سایر محصولات پریمیوم